Стадии на хемороидите

Стадии на хемороидите

Стадий I: 

Дискомфорт и кръвотечение по време на дефекация; хемороидите не излизат навън от ануса. 
 

Стадий II: 

Хемороидните възли излизат навън от ануса само по време на изхождане и се прибират спонтанно, пациента не забелязва този пролапс; може да има сърбеж. 
 

Стадий III: 

Налага се прибирането на хемороидите да става с ръка или това става спонтанно, но за няколко часа. 
 

Стадий IV: 

Постоянен пролапс или пролапс при малко усилие след като един път са били прибрани; може да има болка.